Allis och Sören i Övrenedre stad i Forsza socken

8:5 Gertruds forskning

– Hej, är det du som är Gertrud, hojtade Allis när hon svepte in i köket. Helt rätt!
– Joo, det stämmer, och vem är du?
– Det är min fru, Allis. Hon är chef i stan. Kommunstyrelsens ordförande alltså.
– Allis, sa Allis sträckte fram en hand.
– Gertrud, sa Gertrud och hälsade.

– Kul att se dig, sa Allis. Jag hinner inte uppehålla er nu, ska på väg till styrelsemöte, men jag har planer för dig. Vi ses, jag hör av mig!
– Fint mottagande, sa Gertrud sedan hon hämtat andan, nu är det redan fem pers som har planer för mig, inklusive jag själv.
– Schysst, sa Sören, så är det alltid här, att folk har planer för andra. Vilka planer har du själv? Vad forskar du i och vad tycker du är intressant? Vem är du? Eller förresten strunta i det, det vet jag redan vem du där, men forskningen vill jag veta mer om.

Gertrud berättade att hon forskade i ekonomisk historia med kyrkohistorisk inriktning, med särskilt fokus på kyrkans ägoförhållanden, från tidig medeltid och framåt. Och att hennes professor ansåg att ämnet var för brett, alltför långt tidsspann och oprecis frågeställning, och att hon måste begränsa och fördjupa ämnet. Så kom hon på den här socknen, och bestämde sig för en geografisk begränsning och att inom den precisera forskningsområdet till ett fält där det finns bra källmaterial. Och sen formulera frågeställningen när hon bekantat sig med materialet. Och att professorn tyckte att det lät flummigt och att hon då bestämde sig för att söka tjänsten som kyrkoarkivarie och förena nytta med nytta och helst ha lite kul också, och att det hade börjat över förväntan.

Sören var topptunnor lycklig och exalterad. Gertrud var precis den person, som han behövde för att utröna Forssa kyrkas egendomliga egendomsförhållanden och den rättsliga grund som de eventuellt vilade på, det vill säga hans rättigheter och egendomar.

– Toppen, sa Sören. Du kan skriva din avhandling vid sidan om ditt kyrkoarkivariska arbete, det finns ingen motsättning, tvärtom går allt hand i hand från och med nu.

Det nöjda paret fortsatte att vara lyckliga och mumsade på spritbakelser och styrkekaffe, tills Gertrud kom på att hon inte hade fått nån lunch och Sören inte hittade nån korv i kylen och tog den vackra arkivarien på en cykeltur till Korvtorget.