Allis och Sören i Övrenedre stad i Forsza socken

Könsbeteende i Övrenedre

Angående inavel i Övrenedre. En preliminär rapport. Det kan inte nog understrykas att inavel var förbjuden i den lokala ordningsstadgan och att fenomenet försökte undvikas, till vilket pris som helst, och det i bokstavlig mening. Avkomma av uppenbar inavel offrades rituellt i älven, enligt gammal sed och de inavlande ålades besöksförbud, med hot om offerriter. Likafullt var alla i Övrenedre…

Läs mer