Allis och Sören i Övrenedre stad i Forsza socken

Förf:s anm

Det kommer mera om de äskandes äventyr på ön, där Sören gör roliga upptäckter som hotar deras överlevnad och lägger grunden till deras framtida välfärd, medan Allis dansar naken på stranden och räddar deras framtid.